AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådet ønsker, at der skal være gode muligheder for offentlighedens adgang til kysten og naturen. Samtidig ønsker Byrådet, at adgang og anden rekreativ udnyttelse af naturen skal ske på et for naturen bæredygtigt grundlag.

Svendborg Kommune vil derfor lægge vægt på, at udbygning af adgangen til kystområderne og havet sker i sammenhæng med en indsats for at sikre naturværdierne. En udbygning af friluftslivet i Det Sydfynske Øhav i nogle områder kan derfor samtidig fordre yderligere regulering af adgangen i andre områder.

Byrådet ønsker at så mange som muligt har glæde af kommunens unikke beliggenhed ved vandet. Byrådet vil derfor så vidt det er muligt forbeholde kommunens kystvande til rekreative anvendelser, der ikke er til væsentlig ulempe for andre eller for naturværdierne i kystområderne.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført.

Data og henvisninger til lovgivning er opdateret, herunder nye regler for sejlads med vandscootere mv. Retningslinjen er sproglig justeret i forhold til de nye regler.