AFLYST
Kommuneplan 2009

Støjende fritidsaktiviteter

Kommuneplanen fastlægger retningslinier for placering af arealer til støjende fritidsanlæg. Støjende fritidsanlæg er motorsportsbaner, skydebaner og lignende.

Forhold om vandscootere og jetski er medtaget i afsnit om sejlads.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer.