AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at

  • der skal være mulighed for et passende udbud af arealer til støjende fritidsaktiviteter til skydning, motorsport, modelfly o. lign.
  • fastholde og forbedre eksisterende anlæg herunder udvidelse og/eller samlokalisering så der samlet opnås forbedret aktivitetsniveau og samtidig opnås acceptable støjforhold for naboer.
  • fremme planlægningsprocessen for nyudlæg ved etablering af samarbejde med relevante organisationer og foreninger.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer.