AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for kulturhistoriske interesser er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a

Bygninger med bevaringsværdi fra 1 til og med 4 i SAVE-registreringen er udpeget som bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen. Beliggenheden af bevaringsværdige bygninger er vist på kortet.

Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger

  • Bygninger med bevaringsværdi 1-4 må ikke nedrives uden Byrådets godkendelse.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret. Der er medtaget nye mål, strategier og indsatser, og der er suppleret med flere registrerede, udpegede bevaringsværdige bygninger.