AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådet ønsker, at bygningskulturen bidrager til, at Svendborg Kommune er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed og besøge. Den historiske bygningsmasse og bymiljøer skal medvirke til at understøtte et attraktivt kultur- og handelsliv, tiltrække borgere og fremme turismen. Se i øvrigt Svendborg Kommunes Arkitekturpolitik.

Svendborg Kommune vil gennem planlægning og administration tage særligt hensyn til bevarelse af værdifulde by- og bygningsmæssige sammenhænge, som f.eks. hele eller dele af landsbyer eller bykvarterer, som kan medvirke til styrke bymiljøernes identitet.

Svendborg Kommune vil tilsvarende opfordre private ejere til at tage størst mulige arkitektoniske hensyn ved indpasning af nybyggerier, ved nedrivninger og ombygninger.

Bevaringsværdige bygninger registreres

Byrådet ønsker, at bygninger, der er unikke eksempler på forskellige perioders arkitektur eller på en særlig byggeskik, og som må vurderes som uundværlige i gadebilledet, i landskabet eller helheden, så vidt muligt muligt sikres for fremtiden gennem registrering og administration.

SAVE-registranten over kommunens bevaringsværdige bygninger skal udvikles, så den kommer til at omfatte hele kommunen. Det vil sige, at der også skal udpeges bevaringsværdige bygninger opført frem til 1970 i de tidligere Egebjerg og Gudme kommuner. Desuden skal bygninger opført frem til 1970 i den tidligere Svendborg Kommune udpeges.

I første omgang skal det prioriteres, at der bliver udpeget bevaringsværdige bygninger indenfor de bevaringsværdige kulturmiljøer samt lokalbyerne og landsbyerne i Svendborg Kommune. En del af midlerne i bygningsforbedringsudvalget og puljen til landsbyfornyelse øremærkes til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i kulturmiljøerne. Byrådet vil løbende følge problematikken om bevaring og nedrivning af bygninger, der er ikke har fået vurderet bevaringsværdier, med henblik på eventuel formulering af en nedrivningspolitik med retningslinjer.

Formidling og samarbejde om bygningskultur

Byrådet ønsker at samarbejde med museer, interesseforeninger, husejere, borgergrupper og erhvervsdrivende om at udbrede oplysning og engagement for de bevaringsværdige bygninger.

Samarbejdet kan indebære formidling og oplysning om kulturværdierne og om, hvordan man bedst beskytter dem. Virkemidlerne kan være udarbejdelse af lokalplaner eller at understøtte konkrete projekter, som skal sikre de bevaringsværdige bygninger mod nedrivning og ombygninger, der ikke passer til den konkrete byggeskik.

Planerne og projekter kan dermed åbne mulighed for og anvise, hvordan de mest bevaringsværdige bygninger kan om- eller tilbygges for til stadighed at være tidssvarende og funktionelle. Dette kan suppleres med formidling om bygningernes historie samt stilblade og praktiske vejledninger om restaureringer for husejere, håndværkere etc. En særlig indsats skal rettes på, hvordan energiforbruget i bevaringsværdige bygninger kan nedbringes med hensyntagen til bevaringsværdierne.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret. Der er medtaget nye mål, strategier og indsatser, og der er suppleret med flere registrerede, udpegede bevaringsværdige bygninger.