AFLYST
Kommuneplan 2009

Fortidsminder og kirker

Svendborg Kommune har en forhistorisk kulturarv, som for et par områders vedkommende (Gudme og Lundeborg) kan betegnes som nationalt enestående. Herudover er der en rig forekomst af andre forhistoriske fundområder og spor: gravpladser, bopladser, offerpladser, våbenfund og ressourceområder.

Kirkerne er især i de mindre bysamfund vigtige kulturhistoriske monument. Som visuelt markante kendingsmærke i landskabet bidrager kirkerne mange steder med store oplevelsesværdier. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og videreføres. For fortidsmindernes vedkommende er begrebet "Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder" afløst af begrebet "Kulturarvsarealer".