AFLYST
Kommuneplan 2009

Museumslovens bestemmelser

Museumslovens bestemmelser om arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med gravearbejde

For at undgå at et byggeprojekt bliver forsinket og fordyret af arkæologiske fund, der pludselig dukker op under et jordarbejde, anbefaler kommunen, at man i god tid inddrager Svendborg Museum – uanset hvor man har tænkt sig at grave.

På baggrund af en henvendelse fra bygherren, foretager museet en arkivalsk kontrol (en gennemgang af registreringer af kulturhistoriske levn) for at vurdere, om anlægsarbejdet berører væsentlige fortidsminder. 

Hvis museet på baggrund af den arkivalske kontrol vurderer, at der er risiko for at støde på væsentlige fortidsminder på området, anbefales det, at bygherre får foretaget en arkæologisk forundersøgelse. 

Bygherren skal selv betale for en arkæologisk forundersøgelse, hvis det berørte areal er større end 5.000 m2 eller ligger i en middelalderlig bykerne. 

Forundersøgelsen kan sammenlignes med en forsikring. Ved forundersøgelsen graver museet søgegrøfter, hvori arkæologerne kan se eventuelle spor efter aktivitet i oldtiden i form af stolpehuller, ildsteder eller brandgrave. På baggrund af resultaterne fra forundersøgelsen kan museet give følgende tilbagemelding:

  • Der er fundet væsentlige fortidsminder på området: Bygherren har herefter mulighed for at ændre placeringen af sit byggeri og derved bevare fortidsmindet og spare udgifterne til en arkæologisk udgravning. Hvis bygherren fastholder den oprindelige plan for byggeriet, skal han betale udgifterne til en arkæologisk undersøgelse af fortidsmindet. 
  • Der er ikke fundet væsentlige fortidsminder på området: Museet frigiver arealet, og bygherren kan fortsætte sit anlægsarbejde. Støder bygherren alligevel på fortidsminder under anlægsarbejdet, har han pligt til at standse arbejdet og underrette museet. I dette tilfælde betaler staten gennem Kulturarvsstyrelsen for en undersøgelse af fortidsmindet.

Vurderer museet i forbindelse med den arkivalske kontrol, at der ikke er risiko for at støde på væsentlige fortidsminder, kan anlægsarbejdet fortsætte. Hvis bygherren under anlægsarbejdet alligevel støder på fortidsminder, har han pligt til at standse arbejdet og underrette museet. I dette tilfælde betaler staten gennem Kulturarvsstyrelsen for en udgravning af fortidsmindet.

Hvis museet ikke er blevet kontaktet eller bedt om en vurdering af området, og der findes fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet, kan museet standse arbejdet, indtil fortidsminderne er undersøgt. Bygherren betaler i dette tilfælde for de arkæologiske undersøgelser. 

For yderligere information se www.svendborgmuseum.dk eller Museumsloven.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.