AFLYST
Kommuneplan 2009

Kulturarv og udvikling

Kulturarv og udvikling handler om at gentænke og aktivere de stedbundne ressourcer. I en globaliseret verden udnyttes stedbundne ressourcer – de fysiske særpræg - til at styrke byer og regioners attraktionsværdi og konkurrenceevne. Svendborg Kommunes udviklingstræk og særpræg knytter sig i høj grad til de maritime miljøer, købstaden Svendborg, de tætliggende herregårde, frugtavl i det gunstige øhavsklima og områdets levende skolemiljøer.

Undersøgelser har vist, at danskerne lægger stor vægt på en synlig kulturarv både i hverdagslivet og på rejser. Mange foretrækker at bo og besøge steder, der er rige på kulturarv. Også mange erhvervsvirksomheder mener, at steder med historie har betydning for dem. En øget bevidsthed om kulturarven kan altså bidrage både til bosætning, erhvervsudviklingen og turisme.

Svendborg Kommunes værdifulde kulturarv skal beskyttes og udvikles med udsyn og omtanke. Nuværende og kommende generationer skal have mulighed for at opleve historien i landskabet og kulturarvens betydning for det gode liv. Værdien af kommunens kulturarv afhænger i høj grad af viden om kulturarven. Byrådet ønsker derfor at udbrede oplysning og ejerskabet til at beskytte og bygge videre på kulturarven.

Afsnittet Kulturarv og Udvikling indeholder Byrådets overordnede mål og strategi for kulturarven som et aktiv i kommunens udvikling.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt og omfatter kommunens strategiske tilgang til kulturarven som stedbunden ressource og udviklingspotentiale.