AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • beskytte kulturarven, så fortælleværdier og oplevelsesværdier bevares.
  • bruge kulturarven som en unik, stedbunden ressource, der kan medvirke positivt til at fremme bosætning, erhvervsudvikling og turisme.
  • kulturarven medvirker til at give omgivelserne i bydele og lokalområder karakter og atmosfære og knytter borgerne sammen i fællesskaber.
  • kulturarven formidles i samarbejde med museer, borgere, organisationer og andre.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt og omfatter kommunens strategiske tilgang til kulturarven som stedbunden ressource og udviklingspotentiale.