AFLYST
Kommuneplan 2009

Landskab og kyst

Svendborg Kommunes smukke landskaber, storslåede udsigter og nærhed til kysten er af stor betydning for befolkningens friluftsliv og rekreation, og gør det attraktivt at bosætte sig eller holde ferie i kommunen.

Svendborg Byråd ønsker at bevare og styrke kommunens værdifulde landskaber, de større landskabelige sammenhænge og de åbne kyster og ligeledes sikre og udbygge befolkningens adgang hertil.

Landskabet er resultatet af et samspil mellem landskabernes dannelse (geologien), naturindhold og de kulturbetingede mønstre i arealanvendelsen. Det åbne land udgør en variation af landskaber hver med deres identitet og oplevelsesværdi.

Kystlandskabet har en særlig høj værdi. Derfor stiller Planloven særlige krav til planlægningen i kystnærhedszonen.

Landskaberne er under pres fra byudvikling, ferie-/fritidsanlæg, infrastrukturanlæg og udviklingen i landbruget.

Kommuneplanen skal gennem udpegninger og tilknyttede retningslinjer være med til at sikre en udvikling og samtidigt medvirke til at bevare og styrke de landskabelige interesser.

I temaet om landskab og kyst indgår:

samt afsnit om:

De større sammenhængende landskaber beskrives i afsnittet om kommunens overordnede landskabsstruktur - den grøn-blå struktur.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet om landskab er revideret på baggrund af en ny landskabskarakteranalyse. Landskabet er delt op i 23 landskabsområder med forskellige strategier og indsatser.

Der er foretaget en ny afgrænsning af kommunens særligt værdifulde landskaber, og der er opstillet nye strategiske mål for landskabet.

Afsnit om kystnærhedszonen og badeinteresser er i det væsentlige videreført. I afsnittet om bade- og bådebroer er udpegningen justeret med en zone for blå støttepunkter.