AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • den hygiejniske vandkvalitet skal være så god, at man uden sundhedsfare kan bade i havet langs hele Svendborg Kommunes kyst.
  • badestrandene i Svendborg Kommune skal have en høj standard med hensyn til sikkerhed, adgangsforhold og parkering. 
  • Svendborg Kommune skal fortsat have Blå Flag-strande.
  • badeforbuddet ved udløbet af Syltemade Å skal ophæves. 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i store træk videreført.

Data og lovgivning er opdateret. Badeområdet ved Holmskov/Stokkebækken er indskrænket så det svarer til de faktiske forhold. Retningslinjerne er videreført.