AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for anvendelse af vandløb, søer og kystvande er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a, stk. 1.

De udpegede badeområder fremgår af kortet.

Målsætning for kvaliteten af badeområder

  • Ved de udpegede badeområder, og i vandområder, hvor der almindeligvis foregår anden rekreativ udnyttelse, såsom surfing samt roning, dykning mv., bør vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets skærpede krav. Langs kysterne i øvrigt skal der være en hygiejnisk vandkvalitet svarende til badevand. Dette gælder dog ikke vandområder tæt ved erhvervshavne, åudløb m.v.
  • Belastningen af badevandet fra regnvandsbetingede spildevandsudløb skal løbende minimeres.  
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i store træk videreført.

Data og lovgivning er opdateret. Badeområdet ved Holmskov/Stokkebækken er indskrænket så det svarer til de faktiske forhold. Retningslinjerne er videreført.