AFLYST
Kommuneplan 2009

Uudnyttede arealreservationer

I henhold til Planlovens § 11 f, stk. 2, skal der i forbindelse med kommuneplanrevisionen foretages en gennemgang af de godkendte eller vedtagne, men endnu uudnyttede arealreservationer der ligger inden for kystnærhedszonen. Gennemgangen skal ske med henblik på at ophæve de reservationer der ikke er mere er aktuelle. Svendborg Kommune har gennemgået kystnærhedszonen, som er vist på kortet herunder.

Tankefuld
 • Rammeområde 07.01.E1.923: Halvdelen af området er indenfor kystnærhedszonen.
 • Rammeområde 07.01.C3.919: Halvdelen af området er lokalplanlagt.
 • Rammeområde 07.01.B6.921
 • Rammeområde 07.01.O2.924
 • Rammeområde 07.01.B6.133
 • Rammeområde 07.01.B3.922

Ovennævnte rammeområder er en del af Tankefuld-masterplanen og blev en del af kommuneplanen i forbindelse med Kommuneplan 2009. Det er her, at den langtsigtede udvikling af Svendborg skal finde sted.  Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.

Svendborg by
 • Rammeområde 03.01.B2.839 ved Ørbækvej: Arealet er udlagt til boligformål, kan ikke ses fra kysten, og udgør en huludfyldning omgivet af eksisterende bymæssig bebyggelse. Sommeren 2013 er der ved at blive udarbejdet lokalplan for området. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.
 • Rammeområde 03.01.E1.739 ved Odensevej: Halvdelen af området er indenfor kystnærhedszonen, men kan ikke ses fra vandet. Inddraget til erhvervsformål i forbindelse med Kommuneplan 2009. Et "rest-areal" mellem Odensevej og motorvejen. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.
Vindeby
 • Rammeområde 06.01.O2.121 ved Sundbroskolen: Udvidelsesmulighed omkring skolen til offentlige formål. Højt beliggende med udsigt til og fra kysten. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.
 • Rammeområde 06.03.R7.482: Udvidelse for Vindeby Camping. Ligger delvis landværts eksisterende Campingplads og er delvis afskærmet fra kysten af skov- og hegnsbeplantning. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.
Troense
 • Rammeområde 06.02.B3.717 ved Gammel Nybyvej: Inddraget til boligformål i forbindelse med Kommuneplan 2009. Sommeren 2013 er der ved at blive udarbejdet lokalplan for området. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.
Bjerreby
 • Rammeområde 12.03.B2.939 ved Bjerrebyvej: Boligområde, som ikke kan ses fra kysten.
Vejstrup
 • Rammeområde 11.03.E2.913: Udlagt til erhvervsområde – lokalt lettere industri. Kan ikke ses fra kysten. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.
 • Rammeområde 11.03.B2.901: Udlagt til boligområde, kan ikke ses fra kysten (huludfyldning langs vej). Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.
Lundeborg
 • Rammeområde 10.04.B2.736 ved Gl. Lundeborgvej: Udlagt til boligområde. Ligger bag eksisterende byggeri. Vil delvis kunne ses fra kysten fra NØ. Eneste mulighed for nybyggeri i Lundeborg. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på de udlagte reservationer.
Bøsøre
 • Rammeområde 10.10.R7.848 ved Bøsøre Camping: Udvidelsesmulighed til campingplads, ligger landværts eksisterende campingplads og afskærmes fra kysten af skov. Arealet er i 2009 erhvervet af campingpladsens ejer. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.
Klintholm
 • Rammeområde 10.10.T2.490 ved Klintholm I/S: Udvidelsesmulighed for deponering. Det vurderes, at det ikke er aktuelt at ændre på den udlagte reservation.

 

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i alt væsentlighed videreført.

Der er få justeringer som følge af revision af landskabstemaet og enkelte faktuelle opdateringer.

Kystnærhedszonen er udpeget af staten.