AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • bevare og styrke Svendborg Kommunens værdifulde landskaber, herunder karaktergivende landskabstræk og -elementer, kystforland og særlige visuelle oplevelsesmuligheder.
  • de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
  • udvikle kommunens større sammenhængende landskaber i den grøn-blå struktur.
  • forandringer i det åbne land sker i respekt for den karakter og kvalitet, der knytter sig til landskaberne og om muligt medvirker til at styrke eller genoprette dem.
  • offentligheden har gode adgangsmuligheder til de områder, der rummer særlige landskabelige kvaliteter.
  • der er muligheder for at opleve natur og landskab fri for støj og andre forstyrrende elementer.
  • nattens mørke og stjernehimmel kan opleves uden for byerne.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Dette afsnit omhandler de overordnede landskabshensyn og er grundlaget for planlægningen i landskabsområderne.

Generelle hensyn, som gælder hele kommunen, er i alt væsentlighed videreført, dog er retningslinjer for skilte i det åbne land taget ud, idet lovgivningen ikke giver et reelt kommunalt råderum.