AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Gennem administration af lovgivningen ønsker Byrådet at sikre, at de eksisterende naturarealer ikke reduceres, og at naturindholdet så vidt muligt ikke forringes. Muligheden for indgreb i naturområderne afhænger af naturområdernes nuværende naturindhold og potentiale for udvikling. Der værnes mest om de værdifulde naturområder, der har en høj målsætning. Områdernes målsætning fremgår af afsnit om naturkvalitetsplan. Byrådet ønsker også at værne om de beskyttede diger og om kommunens ammoniakfølsomme skove som levesteder for en variation af næringsfølsomme arter. 

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret.

Naturdata er opdateret, og der er medtaget præciseringer omkring beskyttede diger. I konsekvens af ny lovgivning på husdyrområdet er medtaget målsætning, strategi og retningslinje for ammoniak følsom skov, mens strategi vedrørende godkendelse af husdyrbrug er taget ud.