AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Habitatbekendtgørelsens bestemmelser fremgår af retningslinjerne.

Svendborg Kommune er til stadighed opmærksom på den særlige forpligtigelse, der ligger inden for Natura 2000-områderne med hensyn til at sikre den drift eller de foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde bevaringsmålene for områderne.

Tilskud til forbedringer

Udpegningen af Natura 2000-områderne stiller på den ene side nogle ekstra krav til beskyttelse, men åbner også mulighed for både national og international medfinansiering af naturgenopretningsprojekter og plejetiltag mv. 

Svendborg Kommune vil søge at udnytte disse finansieringsmuligheder bedst muligt for at kunne opfylde målsætningen for områderne og arterne.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009.

Afsnittet er opdateret i forhold til statens Natura 2000-planer og kommunens handleplaner.

Kortgrundlaget er statslige udpegninger. Her i er habitatområdet i Storebælt udvidet. Retningslinjerne er videreført.