AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at

  • genskabe vådområder til gavn for vandmiljøet og naturen.
  • udnytte lavbundsarealer til at mindske konsekvenserne af øgede nedbørsmængder.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret som opfølgning på de kommunale vandoplandsplaner for etablering af vådområder til kvælstoffjernelse og ådale til fosforfjernelse.

Undersøgte områder, som alligevel ikke kan realiseres, er taget ud af udpegningen, og nye områder med mulighed for genopretning er medtaget. Den samlede udpegning er blevet mindre. Retningslinjerne er videreført.