AFLYST
Kommuneplan 2009

Social, ældre og handicap

Temaet for Det Sociale Område omhandler de politiske målsætninger for den kommunale service til borgere med funktionsnedsættelse: ældre, handicappede, psykiatri og socialt udsatte.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er opdateret og indeholder enkelte justeringer som følge af ny befolkningsprognose og kommunens strategiske initiativer på området. Der er ingen arealudpegninger eller retningslinjer for temaet.