AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at: 

  • der skal tilbydes et varieret udbud af boliger og aktivitets- og samværsstilbud samt beskæftigelsestilbud, der tilgodeser behovet for alle målgrupper i alle områder,
  • om nødvendigt øge antallet af boliger til plejekrævende ældre over en årrække for at imødekomme plejeboliggarantien og den demografiske udvikling,
  • der fortsat fokuseres på tilgængelighed til og i offentlige bygninger, gader, pladser, parker og øvrige anlæg,
  • understøtte de udsattes muligheder for at leve en tilværelse så tæt på egne idealer som muligt, med tilbud om adgang til sociale og sundhedsmæssige hjælpeforanstaltninger.
  • der skal være et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.
  • prioritere borgernes sundhed ved at sætte fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og sammenhænge mellem levevilkår og sundhed, og
  • styrke og inspirere de enkelte borgere og grupper til at udvikle egen aktivitet og handling i ønsket om at leve det gode liv.
  • samarbejdet og samspillet mellem de frivillige sociale organisationer og Svendborg Kommune skal udbygges og udvikles i de kommende år. 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er opdateret og indeholder enkelte justeringer som følge af ny befolkningsprognose og kommunens strategiske initiativer på området. Der er ingen arealudpegninger eller retningslinjer for temaet.