AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Pleje- og aktivitetcentres kapacitet og faciliteter skal løbende tilpasses udviklingen.

Set i forhold til befolkningsudviklingen af ældre vil der fremover sandsynligvis være behov for yderligere boliger til ældre. Behovet for et nyt plejecenter i fx Tankefuldområdet vurderes løbende.

Der er på ældreområdet udarbejdet en bolighandlingsplan, som er princpiel og retningsgivende for de boligmæssige initiativer.

Boliger til udsatte skal præsentere en variation af tilbud for at tilgodese den enkeltes behov. Boligerne søges etableret både i eksisterende ejendomme i byen, i mindre tæt bebyggede områder og på landet.

Der er udarbejdet en bolighandlingsplan for det sociale område, og som i det store hele er implementeret, så der er en sammenhængende plan for boligforsyningen til udsatte borgere.

En række grupper af udsatte, som misbrugere, alkoholikere m.fl. holder traditionelt til på havneområder og i bymidten. Byrådet ønsker egnede placeringer til opholds- eller væresteder for disse grupper i bymidten og centalt i lokalbyerne.

Byrådet vil understøtte de frivillige foreninger og organisationer og deres aktiviteter både i forhold til den kommunale administration og i forhold til borgerne.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er opdateret og indeholder enkelte justeringer som følge af ny befolkningsprognose og kommunens strategiske initiativer på området. Der er ingen arealudpegninger eller retningslinjer for temaet.