AFLYST
Kommuneplan 2009

Tekniske anlæg og forsyning

Samfundet har behov for en stabil og miljørigtig energiforsyning, telekommunikation og mulighed for at bortskaffe og genanvende affald samt håndtere spildevand. Det fordrer større tekniske anlæg, der kan påvirke omgivelserne.

Kommuneplanen skal sikre, at der kan ske en udvikling af de anlæg, der er nødvendige for samfundet, og at det sker under størst mulig hensyn til landskabet, de kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener, visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.

Svendborg Kommune ønsker at sikre en god udvikling med færrest mulige gener for befolkning og landskab.

Kommuneplanen omfatter planlægning for følgende tekniske anlæg og forsyning:

Ud over kommuneplanen skal kommunerne udarbejde forskellige sektorplaner inden for forsyningsområdet. Det drejer sig om en vandforsyningsplan, en affaldsplan og en spildevandsplan. Sektorplanerne er mere detaljerede end kommuneplanen.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

I temaet er der medtaget nyt afsnit om fælles biogasanlæg som følge af nyt krav i planloven, og afsnittet om antenner og antennemaster er revideret i konsekvens af den nye landskabsplanlægning.

De øvrige afsnit er videreført med opdatering af data og lovgivning samt sproglige ændringer.