AFLYST
Kommuneplan 2009

Affaldsbehandling

I takt med at befolkningstallet stiger, er der et stigende behov for at værne om jordens ressourcer, såvel som der er et behov for at reducere udledningerne af diverse miljøfremmede stoffer til miljøet. 

I det affald, som vi producerer, ligger der store mængder af ressourcer gemt og med den rigtige affaldsbehandling, kan man udnytte disse ressourcer og herved ikke bare "spare" energi ved produktion af nye produkter, men også spare på ressourcerne til behandling og deponering.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af forbrændings- og deponeringsanlæg.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Udpegninger og retningslinjer er uændret.