AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • fremme direkte genbrug,
  • mindske affaldsproduktionen,
  • nedbringe deponeringsbehovet,
  • forlænge levetiden på allerede etablerede deponier,
  • sikre at der også i fremtiden er tilstrækkelig forbrændings- og deponeringskapacitet i kommunen,
  • arbejde for at gøre affaldshåndteringen CO2-neutral,
  • arbejde for renere by og natur, og
  • medvirke til at der ikke deponeres mere end 6 % af den samlede affaldsmængde.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Udpegninger og retningslinjer er uændret.