AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • fremme brugen af vedvarende energi i overensstemmelse med de nationale mål.
  • udnytte husdyrgødning og anden biomasse i størst mulig omfang i fælles biogasanlæg og dermed bidrage til fossilfri energiforsyning
  • sikre at der findes egnede områder for etablering og udbygning af fælles biogasanlæg.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for fælles biogasanlæg er nyt emne i planlovens kommuneplankatalog (§11a).

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "arealer til lokalisering af fælles biogasanlæg" og "konsekvenszoner" med tilhørende retningslinjer.