AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • fremme vedvarende energi i overensstemmelse med de nationale mål.
  • udbygningen af vindmøller på land sker ved udskiftning af ældre vindmøller med færre og mere effektive vindmøller.
  • udbygningen sker under størst muligt hensyn til omkringboende.
  • udbygningen af vindmøller sker under hensyn til natur-, kulturhistoriske og landskabelige værdier.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Retningslinjer og kort er uændret.