AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • udvikle Svendborg Havn som et nyt sammensat byområde samtidig med at de maritime erhvervsaktiviteter om muligt fastholdes og udvikles.
  • fastholde Svendborg Havn som færgehavn for forbindelserne til Ærø, Drejø, Skarø og Hjortø.
  • forbedre sammenhængen mellem Svendborg bymidte og havnen.
  • sikre og udvikle kulturarven på havnene både i form af det byggede miljø og de erhverv og aktiviteter som giver det særlige maritime liv.
  • åbne havnene for kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I forlængelse af Byrådets behandling af en Udviklingsplan for Svendborg Havn, forventes der i planperioden udarbejdet et kommuneplantillæg for Svendborg Havn.