AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning

I henhold til Planlovens § 11 a, stk.1 er det et krav at kommuneplanen indeholder retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg.

Nye havneanlæg

  • Etablering af nye havneanlæg uden tilknytning til Svendborg og Lundeborg havne, forudsætter særskilt tilvejebringelse af det fornødne planlægningsmæssige grundlag.

Udvidelse af eksisterende havne

  • Udvidelse af Svendborg og Lundeborg havn kan ske, såfremt nationale eller regionale interesser herved ikke tilsidesættes og såfremt udvidelsen ikke kræver et særskilt VVM tillæg til kommuneplanen.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I forlængelse af Byrådets behandling af en Udviklingsplan for Svendborg Havn, forventes der i planperioden udarbejdet et kommuneplantillæg for Svendborg Havn.