AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Masterplan for Svendborg Havn

Inderhavnen og de nedlagte godsbanearealer er omfattet af lokalplan 349, som har været grundlag for omlægning af vejnettet og giver mulighed for et projekt for ny trafikterminal og andre omdannelsesprojekter langs Jessens Mole, Nordre kaj og på godsbanearealet. Det daværende Sammenlægningsudvalg besluttede i september 2006, at fastholde anvendelsen af Frederiksøen til havnerelateret erhverv i en femårig periode. Inden udløbet af denne karensperiode i september 2011 ønsker Byrådet at igangsætte planlægning for hele Svendborg Havn, en såkaldt masterplan. Herved sikres det at den fremtidige anvendelse på såvel Frederiksø som arealerne omkring inderhavnen vurderes i forhold til et langsigtet perspektiv også for den resterende del af havneområdet. 

Strategi for overgangszonen

Byrådet har sammen med Real Dania igangsat udarbejdelse af en strategi for overgangszonen, dvs området mellem bymidte og havn. Projektforslaget for en ny kollektiv trafikterminal, som er under udarbejdelse, koordineres med denne strategi. Endnu et element der undersøges indenfor dette område er muligheden for placering af et nyt bibliotek eventuelt i tilknytning til trafikterminalen.

Kultur og kulturarv

Den maritime kulturarv er et særligt styrkeområde for Sydfyn og øerne og Svendborg havn har noget helt enestående at byde på med hensyn til liv og oplevelser. En stor del af kulturarven er levende og danner en attraktiv baggrund for udvikling af ny kultur - her er noget at spejle sig i. Byrådet ønsker derfor styrke formidlingen af kulturarven i Svendborg Havn og udnytte havneområdet til kultur- og oplevelsestilbud for såvel lokale som turister.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I forlængelse af Byrådets behandling af en Udviklingsplan for Svendborg Havn, forventes der i planperioden udarbejdet et kommuneplantillæg for Svendborg Havn.