AFLYST
Kommuneplan 2009

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik i Svendborg Kommune består af tog, bybusser og regionale busser. Den kollektive trafik er et væsentligt redskab når klimaudfordringen skal imødegås, men samtidig modsætningsfuld: den kollektive trafik har svært ved at fastholde passagertallet og budgetterne sprænges alt imens der er behov for massive investeringer, hvis den skal vinde markedsandele fra den individuelle biltrafik. En væsentlig udfordring for den kollektive trafik ligger i organiseringen, hvor sammenhængende net, køreplaner og lette omstigningsmuligheder er afgørende for om den kollektive trafik kan blive et brugbart alternativ.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.