AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • udvikle den kollektive trafik for at forøge mobilitet og tilgængelighed.
  • udvikle den kollektive trafik for at forbedre miljø, klima og sundhed.
  • skabe en sammenhængende struktur i den kollektive trafik.
  • vægte den kollektive trafik højest på de tidspunkter og steder, hvor der er størst passagerpotentiale.
  • udnytte den kollektive trafik til at understøtte bymønster og offentlig og privat servicestruktur.
  • forbedre terminal- og omstigningsfaciliteter.
  • forebygge gener ved støj og vibrationer fra den kollektive trafik.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.