AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Kollektiv trafikplan 

Svendborg Kommune er pt. ved at udarbejde en kollektiv trafikplan som efter planen fremlægges ultimo 2009. Som led i planarbejdet er der foretaget en kortlægning af trafikmål med henblik på at skabe sammenhæng mellem bymønster, offentlig og privat servicestruktur og den kollektive trafik. Byrådet vil arbejde for at den kollektive trafikplan, under hensyntagen til den økonomiske ramme lever op til målene på området.

Ny kollektiv trafikterminal i Svendborg

Effektive faciliteter med fokus på passagerservice er et af midlerne til at øge anvendelsen af den kollektive trafik. På den baggrund har Byrådet sammen med DSB, Fynbus og Bandedanmark igangsat udarbejdelse af projektforslag for en ny kollektiv trafikterminal med henblik på anlæg i 2010-11.

Pendlernes vilkår på Svendborgbanen

Kvaliteten af det kollektive trafiktilbud på Svendborgbanen har gennem en årrække været svingende. Byrådet vil løbende arbejde på at påvirke statslige myndigheder og DSB med henblik på:

  • Forbedring af toggangen særligt ift at modvirke problemer/aflysninger på strækningen Stenstrup-Svendborg (arbejde for undersøgelse vedrørende dobbeltspor på delstrækninger og på sigt hele Svendborgbanen).
  • Bedre sammenhæng i køreplanen ved skift i Odense.
  • Standsning for alle tog ved Svendborg Vest.
  • Bedre forbindelser mellem Svendborg/Svendborg Vest og Odense Sygehus.
  • Forbedring af passagerinformation ved uregelmæssig drift/forsinkelser.

Forundersøgelse af færgebetjeningen af Ærø

Indenrigs- og Socialministeriet og Ærø og Svendborg Kommune gennemførte i 2009 i fællesskab en forundersøgelse om den fremtidige færgebetjening for Ærø. Forundersøgelsen lå klar i september 2009. Der er pt ikke taget stilling til sagens videre behandling.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.