AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • etablere sikre hurtige gang- og cykelforbindelser for de bløde trafikanter mellem bolig, erhverv, fritid samt institutioner m.m.
  • udvikle et sammenhængende stinet som et væsentligt virkemiddel til at reducere biltrafikkens omfang.
  • sikre gang- og cykelforbindelser til natur, skov og strand.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret med enkelte opdateringer.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.