AFLYST
Kommuneplan 2009

Transport og trafikanlæg

Trafikkens fordeling ud over kommunen og det valg den enkelte træffer med hensyn til transportmiddel er bestemt af en lang række forhold. Den måde byen er sammensat på er væsentlig, men også karakteren og tilstanden af veje og stier spiller ind. Dertil kommer f.eks. udbuddet af kollektiv transport i forhold til hvor let det at komme frem på henholdsvis cykel eller i bil. Alle disse forhold kan kommunen påvirke gennem planlægning og gennemførelse af projekter. Dertil kommer så en række forhold omkring transportadfærden som kommunen enten ikke har indflydelse på eller som er vanskelige at påvirke. Prisen på transport er f.eks. i høj grad afhængig af statslig skatte- og afgiftspolitik og folks transportadfærd er også præget af vaner og lokale forhold.

De følgende afsnit omhandler nogel af de infrastrukturelle forhold kommunen har direkte indflydelse på:

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.