AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • reducere den samlede biltrafik ved at fremme den kollektive trafik og styrke cykeltrafikken,
  • minimere transportbehov ved byomdannelse og byudvikling,
  • sikre en overordnet trafikstruktur, der styrker Svendborgs rolle som regionalt center,
  • bidrage til opfyldelse af regeringens mål om stabilisering af energiforbruget,
  • reducere den trafikskabte støj- og luftforurening,
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.