AFLYST
Kommuneplan 2009

Veje

Et effektivt og vel tilrettelagt vejnet er nødvendigt for områdets udvikling og vækst, men samtidig skal vejplanlægningen tage miljøhensyn og herunder koordineres med en lang række arealinteresser.

Med kommunalreformen har Svendborg Kommune overtaget størstedelen af det overordnede vejnet og hermed fået styrket mulighederne for at udvikle kommunens samlede infrastruktur. Kommuneplanen er således det sted hvor koordineringen af vejnet og eksisterende og fremtidige byområder finder sted. Gennem en klassificering er vejnettet opdelt i forskellige vejtyper, som kan anvendes både i forbindelse med planlægning og drift.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.