AFLYST
Kommuneplan 2009

Ændringer i planen

I december 2010 vedtog Svendborg Byråd Kommuneplan 2009-21. Kommuneplan 2009 var en fuld revision, hvor der blev udarbejdet en helt ny kommuneplan med fokus på sammenskrivning og supplementer til de tre gamle kommuneplaner for Svendborg, Egebjerg og Gudme kommuner samt Fyns Amts Regionplan 2005.

Flere temaer var dog i stor udstrækning videreført fra de tidligere planer. For en række emner f.eks. turisme, kulturarv, fritid, jordbrug og landskab var der derfor i Kommuneplan 2009 lagt op til en opfølgende planlægning. Samlet set er der dog tale om en grundig og robust plan med visioner, mål og retningslinjer for udviklingen og arealanvendelsen i Svendborg Kommune mange år fremover.

Siden Kommuneplan 2009 er der endvidere sket en række lovændringer. Bl.a. er det blevet et lovkrav, at kommunerne planlægger for placering af biogasanlæg og udpeger arealer til placering af store husdyrbrugs driftsbygninger og -anlæg.

På den baggrund har Byrådet besluttet, at der gennemføres en temarevision af kommuenplanen, og at følgende temaer revideres fuldt ud:

 • Turisme
 • Kulturarv
 • Det åbne land
 • Landskab
 • Jordbrug

Der er endvidere kommet lovændringer på detailhandelsområdet, omstrukturering på dagtilbudsområdet, ny skolestruktur, nye befolkningsprognoser samt statslige vand- og Natura 2000-planer, der skal indarbejdes i kommuneplanen. Dette giver anledning til, at følgende temaer revideres i mindre omfang:

 • Detailhandel
 • Børn, unge og uddannelse
 • Social, ældre og handicap
 • Natur
 • Geologi og grundvand
 • Klima

De øvrige afsnit i kommuneplanen ændres ikke. Dog foretages diverse opdateringer og justeringer af redaktionel eller sproglig karakter.