AFLYST
Kommuneplan 2009

Åben land struktur

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er nyt.

På baggrund af en ny landskabskarakteranalyse, der er udført af Niras, er beskrevet en ny grøn-blå landskabsstruktur, som danner grundlaget for kommunens overordnede udviklingsstrategi for det åbne land.