AFLYST
Kommuneplan 2009

Kulturarv

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet om kulturarv er revideret på baggrund af nye kulturarvsanalyser og Svendborg Kommunes deltagelse i kulturarvskommuneprojektet "De fem havne".

Kulturarv og udvikling

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt og omfatter kommunens strategiske tilgang til kulturarven som stedbunden ressource og udviklingspotentiale. 

Kulturmiljøer: Svendborg bymidte og havn, i byområder, ved kyst og på landet 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnit med kulturmiljøer er reviderede på baggrund af nye kulturmiljøanalyser. De udpegede kulturmiljøer er fordelt på de fire afsnit: bymidte/havn, i byområder, ved kyst og på landet. Kulturmiljøer fra Kommuneplan 2009 er heri videreført, og der er udpeget flere bevaringsværdige kulturmiljøer. For alle kulturmiljøer er der beskrevet bærende bevaringsværdier, sårbarhed, virkemidler og tilhørende, enslydende retningslinjer.

Fortidsminder og kirker 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og videreføres. For fortidsmindernes vedkommende er begrebet "Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder" afløst af begrebet "Kulturarvsarealer".

Bevaringsværdige bygninger

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret. Der er medtaget nye mål, strategier og indsatser, og der er suppleret med flere registrerede, udpegede bevaringsværdige bygninger.