AFLYST
Kommuneplan 2009

Landskab og kyst

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet om landskab er revideret på baggrund af en ny landskabskarakteranalyse. Landskabet er delt op i 23 landskabsområder med forskellige strategier og indsatser.

Der er foretaget en ny afgrænsning af kommunens særligt værdifulde landskaber, og der er opstillet nye strategiske mål for landskabet.

Afsnit om kystnærhedszonen og badeinteresser er i det væsentlige videreført. I afsnittet om bade- og bådebroer er udpegningen justeret med en zone for blå støttepunkter. 

Landskab

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Dette afsnit omhandler de overordnede landskabshensyn og er grundlaget for planlægningen i landskabsområderne.

Generelle hensyn, som gælder hele kommunen, er i alt væsentlighed videreført, dog er retningslinjer for skilte i det åbne land taget ud, idet lovgivningen ikke giver et reelt kommunalt råderum.

Landskabsområder

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Landskabsområderne er nye i kommuneplanen.

For hvert område er medtaget beskrivelser og vurderinger sammen med strategiske mål og retningslinjer knyttet hertil. De særlig værdifulde landskaber er landskaber med det strategiske mål "beskyt" til sammen med kystforlandet.

Kystnærhedszonen

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i alt væsentlighed videreført.

Der er få justeringer som følge af revision af landskabstemaet og enkelte faktuelle opdateringer.

Kystnærhedszonen er udpeget af staten.

Bade- og bådebroer

Ændring ifh. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret i tilknytning til revision af temaet om turisme.

For at understøtte udviklingen i det maritime friluftsliv og turisme er der i udpegning og retningslinjer medtaget en zone, hvor der kan etableres blå støttepunkter med kajakfaciliteter.

Badeinteresser

 
Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i store træk videreført.

Data og lovgivning er opdateret. Badeområdet ved Holmskov/Stokkebækken er indskrænket så det svarer til de faktiske forhold. Retningslinjerne er videreført.

Antenner og antennemaster

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret i forhold til den nye landskabsplanlægning.