AFLYST
Kommuneplan 2009

Store ændringer

Hovedbudskabet i Svendborg Kommunes Planstrategi 2012 og dermed strategien for revisionen af kommuneplanen er, at der primært gennemføres en temaplanlægning om fem emner:

  • Turisme
  • Kulturarv
  • Det åbne land
  • Landskab
  • Jordbrug

Det er alle emner, der blev overdraget til kommunerne i forbindelse med strukturreformen, og hvor datagrundlaget for en revision i 2009 i Svendborg Kommune var begrænset. Svendborg Kommune har i planperioden fået gennemført nye analyser af kommunens landskab og kulturarv, og der foreligger nu en statslig jordbrugsanalyse, som danner grundlag for jordbrugsplanlægningen.