AFLYST
Kommuneplan 2009

Turisme

Temaet om turisme er revideret. Nedenstående afsnit fra temaerne Erhverv og turisme samt Kultur og fritid har særlig betydning for turismen og er derfor behandlet som store ændringer. 

Turisme og vækst

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret med afsæt i Svendborg Kommmunes deltagelse i Udvikling Fyns fælles turismeinitiativer og i den sydfynske, tværkommunale udviklingsorganisation Naturturisme I/S. Afsnittet udgør Svendborg Kommunes sammenhængende turistpolitiske overvejelser, og der er medtaget nye mål, strategier og indsatser.  

Feriecentre og overnatning

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret. Der er suppleret med oversigt over overnatningskapacitet i kommunen. Strategi og indsats for kommunens to udpegede turistcentre er revideret i henhold til de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i afsnittet om Turisme og vækst. Mål og retningslinjer er videreført. 

Campingpladser

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Under mål er der tilføjet shelterfaciliteter, og fremtidige indsatser for campingpladser skal ses i tilknytning en kommende turisme- og potentialeplan. Der er ikke sket ændringer i udpegning og retningslinjer. 

Sommerhusområder

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er tilføjet mål og indsats om forberedring af stiforbindelser. Retningslinjerne er videreført. 

Fiskeri og akvakultur

 
Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført.

Data og henvisning til lovgivning er opdateret.

Golfbaner

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er ingen ændringer i udpegninger. Der er suppleret med retningslinje om, at nyudlæg til golfbaner skal ske på baggrund af behovsanalyser. 

Lystbådehavne

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Tal for eksisterende bådepladser er opjusteret til rette antal. Der er suppleret med indsats om at skaffe bådpladser for store lystbåde. Retningslinjerne er videreført.