AFLYST
Kommuneplan 2009

Børn, unge og uddannelse

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er opdateret og justeret som følge af ny befolknings-prognose og omstruktureringer på dagtilbudsområdet og ny skolestruktur i 2011. Desuden er de enkelte afsnit tilpasset kommunens strategiske initiativer i tilknytning til Ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt uddannelses-initiativer på regionalt niveau. Der er ingen arealudpegninger eller retningslinjer for de enkelte afsnit. 

Dagtilbud

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret som følge af ny befolkningsprognose og omstruktureringer på dagtilbudsområdet i 2011. Indsatser for tilpasning af de fysiske rammer er justeret, og de strategiske indsatser til opfyldelse af Dagtilbudsloven er tilpasset kommunens initiativer indenfor Ny Sammenhængende Børne- Ungepolitik.

Skoler

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret som følge af ny skolestruktur i 2011 og udviklingsinitiativer i forlængelse heraf. Desuden er afsnittet tilpasset kommunens strategiske initiativer i tilknytning til Ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Fritidstilbud

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret. Målene videreføres. Strategi og indsats er suppleret med tiltag om specialtilbud for børn, unge og familier, der har behov for særlig støtte.  

Ungdomsuddannelse

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret. Der er suppleret med tiltag om forstærket indsats for unge henimod uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelse

 
Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der henvises endvidere til initiativer i regi af Den regionale udviklingsplan og "Syddansk Uddannelsesaftale" - den fælles koordinerende uddannelsesindsats på regionalt niveau - og deraf afledte lokale initiativer.