AFLYST
Kommuneplan 2009

Tilpasning

Ændringer i planloven på detailhandelsområdet, omstrukturering på dagtilbudsområdet, ny skolestruktur, nye befolkningsprognoser samt statslige vand- og Natura 2000-planer har ført til, at følgende temaer revideres i mindre omfang:

  • Detailhandel
  • Børn, unge og uddannelse
  • Social, ældre og handicap
  • Natur
  • Geologi og grundvand
  • Klima