AFLYST
Kommuneplan 2009

Bosætning og boliger

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret. Afsnittene er i al væsentlighed videreført, selvom dele af afsnittene er uaktuelle. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.

Befolkningsudviklingen

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er ikke foretaget opdateringer eller ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt. Der henvises til ny befolkningsprognose. 

Boligbehov og arealudlæg

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er ikke foretaget opdateringer eller ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt. Der henvises til ny befolkningsprognose. I Kommuneplan 2013 udlægges der ikke nye arealer til byformål.

Mangfoldighed

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer.

Udsatte boligområder

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret. Med implementering af styringsreformen for den almene sektor er målet gennem lokale aftaler og løsningmodeller, at Svendborg Kommune og boligorganisationerne sammen og hver især arbejder målrettet for at skabe en positiv udvikling. Dette bl.a. indenfor rammerne af en samlet boligstrategi for at kunne understøtte fælles indsats og retning for de udsatte boligområder.

Fortætning og byfornyelse

 
Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er under strategi og indsats opdateret om initiativer i den centrale bymidte.