AFLYST
Kommuneplan 2009

Videreføres

De fleste afsnit i kommuneplanen ændres i alt væsentlighed ikke. Dog foretages konsekvensændringer på baggrund af ændret lovgivning eller overordnet planlægning, samt opdateringer og ændringer af redaktionel eller sproglig karakter.