AFLYST
Kommuneplan 2009

Kultur og fritid

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret, og afsnittene er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter. Afsnit om "Golfbaner" og "Lystbådehavne" er behandlet særskilt i forbindelse med revision af temaet om turisme.

Kultur og bibliotek

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet om Kultur og bibliotek er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter. Under strategi og indsats henvises til indholdet i ny kulturstrategi.

Idræt, fritid og friluftsliv

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter. 

Støjende fritidsaktiviteter

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer. 

Sejlads 

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført.

Data og henvisninger til lovgivning er opdateret, herunder nye regler for sejlads med vandscootere mv. Retningslinjen er sproglig justeret i forhold til de nye regler.

Kolonihaver

 
Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al videreført uden ændringer. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.