AFLYST
Kommuneplan 2009

Tekniske anlæg og forsyning

Ændring ift. Kommuneplan 2009

I temaet er der medtaget nyt afsnit om fælles biogasanlæg som følge af nyt krav i planloven, og afsnittet om antenner og antennemaster er revideret i konsekvens af den nye landskabsplanlægning.

De øvrige afsnit er videreført med opdatering af data og lovgivning samt sproglige ændringer.

Vindmøller

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Retningslinjer og kort er uændret.

Højspændingsanlæg

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret efter ny statslige udmeldinge om kabellægning af transmissionsnettet. Retningslinjerne er uændret.

Affaldsbehandling

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med få opdateringer. Udpegninger og retningslinjer er uændret.

Spildevand

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret i overensstemmelse med forslag til spildevandsplan 2013-2014, herunder målsætningerne. Retningslinjerne er uændret. Der er ingen udpegning.

Spildevandsplan 2013-2014 indeholder indsatser, der er fastsat i Regionplan 2005 (som er ophøjet til landsplandirektiv). Her ud over er der indsatser, der forventes at blive fastsat i de kommende vandplaner. Disse indsatser vil blive implementeret gennem et tillæg til Spildevandsplanen, når de statslige vandplaner bliver endeligt vedtaget.

Forurenet jord

 
Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført med enkelte opdateringer.

Vandforsyning

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden opdatering. Omtalte vandforsyningsplan er dog vedtaget september 2010.