AFLYST
Kommuneplan 2009

Trafik og infrastruktur

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret. På grund af kommende større selvstændige planer videreføres afsnittene i al væsentlighed, selvom dele af afsnittene er uaktuelle.

For havnens vedkommende forventes der i planperioden udarbejdet et kommuneplantillæg for Svendborg Havn i forlængelse af Byrådets behandling af en Udviklingsplan for Svendborg Havn.

I planperioden forventes ligeledes arbejdet med en overordnet mobilitetsplan, hvor de øvrige trafikemner vil indgå.

Transport og trafikanlæg

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.

Veje

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.

Stier

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret med enkelte opdateringer.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.

Kollektiv trafik

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I planperioden forventes arbejdet med en mobilitetsplan. Emnet vil indgå heri.

Havne

 
Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret. Der er ikke foretaget opdateringer eller andre ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt.

I forlængelse af Byrådets behandling af en Udviklingsplan for Svendborg Havn, forventes der i planperioden udarbejdet et kommuneplantillæg for Svendborg Havn.

Sydfyns Flyveplads

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreføret med enkelte opdateringer.