AFLYST
Kommuneplan 2009

Forord

Kommuneplan 2013-25 bygger videre på kommunens udvikling som en attraktiv sydfynsk bosætningskommune, der understøtter det kreative, sunde og maritime liv som borgerne, kulturlivet og virksomhederne kan udnytte til fortsat trivsel og vækst. I Kommuneplan 2013-25 oversættes denne strategi til mere konkrete mål, retningslinjer og rammer for den fysiske planlægning.

Kommuneplanen er vigtig, fordi den har en rolle som den bærende og oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder og interesseorganisationer kan orientere sig om kommunens mål, udviklingsplaner og reglerne for arealanvendelsen i kommunens byer og lokalområder.

Kommuneplan 2013-25 er en plan, der afspejler mange forskelligartede interesser, der er blevet samlet i én plan. Samtidig er det en helhedsorienteret plan, som indeholder emner dækkende bredt fra eksempelvis strategier for byudvikling over mål for daginstitutioner til retningslinjer for anlæg til muslingeopdræt. Temaerne dækker således både over "hårde" og "bløde" temaer. Samlet set skal kommuneplanen medvirke til, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber, samt sikre en hensigtsmæssig udvikling i kommunen.

I denne kommuneplanrevision har vi især haft fokus på temaerne kulturarv, turisme, landskab og jordbrug. Du kan læse mere om kommuneplanrevisionen i afsnittet om ændringer.

Kommuneplan 2013 er en digital kommuneplan. En af de store styrker ved en digital plan er, at man kan sætte sig ind i planen via hjemmesiden. Det gælder både overordnede linjer og detaljerede fremtidige bestemmelser, der gælder for ens egen ejendom og for naboområderne, hvor man bor eller driver virksomhed.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.