AFLYST
Kommuneplan 2009

Den regionale udviklingsplan

Regionsrådet har i april 2012 vedtaget Den Regionale Udviklingsplan for 2012-2015. Den Regionale Udviklingsplan danner rammen for den fællesregionale indsats, der skal skabe rammerne for Det Gode Liv og vækst i Region Syddanmark.  

Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingplan i Syddanmark, og Det Gode Liv som vækstskaber er temaet for den Regionale Udviklingsplan.

Svendborg Kommunes planstrategi og kommuneplan understøtter og udfolder visionen om Det Gode Liv. Blandt andet gennem kommunens optagelse og aktive medleven i det internationale bynetværk Cittaslow, som bygger på mangesidede indsatser omkring fremme af det gode liv. Der er stor overlap mellem overskrifterne i Strategi Svendborg Kommune 12 og Den Regionale Udviklingsplan.

Den Regionale Udviklingsplan indeholder 4 regionale initiativer:

  • Viden - Syddanmarks tilstand skal følges og forudses. Fælles viden er grundlag for samarbejde og prioritering af hele indsatsen for regional udvikling.
  • Uddannelse - Indsatsen skal hæve det generelle uddannelsesniveau i Syddanmark, så fremtidens arbejdsstyrke kan matche erhvervslivets stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. 
  • Infrastruktur & Mobilitet - Den fælles indsats skal sikre en overordnet infrastruktur, der kan gøre Syddanmark mere attraktiv for tilflytning og investering. Samtidig skal der arbejdes med viden om transport og nye løsninger, der kan løfte mobiliteten. 
  • Klima - Syddanmark skal udvikle ny viden, der kan danne grundlag for en effektiv indsats på både klimaforebyggelses- og klimatilpasningsområdet.

Der er også 4 områdeinitiativer, bl.a. et for Fyn:

  • Fyn - Initiativet har fokus på udvikling af videnfundamentet for det nye fynske samarbejde, Fynsprojektet og Udvikling Fyn.

Centralt i udviklingsplanen står, at Region Syddanmark har nogle fælles udfordringer, som kræver fælles indsatser at løse. Dette understøtter Svendborg Kommune bl.a. ved aktivt at deltage i Fynsprojektet og Udvikling Fyn.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.